Co robimy

Popularyzowanie, upowszechnianie, rozwijanie idei i zasad kultury fizycznej i rekreacji oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla jej krzewienia. Podnoszenie poziomu wiedzy oraz zaangażowania w rugby wśród społeczeństwa. Klub organizuje i integruje swych członków wokół idei i zasad upowszechniania sportu w dziedzinie rugby, kultywując tradycje i korzystając z doświadczeń i dorobku swoich szczecińskich oraz goleniowskich poprzedników.

Podejmujemy działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej członków i innych osób fizycznych skupionych wokół Klubu.

Sportowo chcemy podnosić swoje umiejętności i walczyć o najwyższe cele w odmianie olimpijskiej na terenie kraju. Chcemy również brać udział w prestiżowych turniejach klubowych na terenie Europy (Amsterdam Sevens, Kinslane Sevens, Heidelberg Sevens), we współpracy z klubami z Euroregionu Pomerania chcemy również wziąć udział w kilku mniejszych turniejach u naszych zachodnich sąsiadów w celu podniesienia umiejętności i poziomu sportowego drużyny.

Nasi ludzie

Gwarancją sukcesu jest silna, zgrana drużyna, która jest w stanie działać również poza boiskiem. Rugby to nie tylko ciężki fizyczny trening, który poprawia siłę i sprawność fizyczną. Rugby to systematyczna praca, zaangażowanie, rzetelność oraz samodyscyplina kształtująca charakter, wzmacniająca psychicznie, rozwijająca w każdym cechy mogące okazać się nieocenione w życiu z dala od boiska.

Odpowiedzialność

Atmosfera panująca w Klubie opiera się na zaufaniu, współodpowiedzialności i przyjaźni. Wszystkim, którzy mają okazję z Nami obcować przekazujemy ideałyktóre niesie ze sobą sport jakim jest rugby. Wszystkich traktujemy równo i z należytym szacunkiem. Od każdego oczekujemy możliwie największego wkładu zarówno w treningi jak i we współtworzenie społeczności jaką stanowią ludzie od lat z nami związani.

Inicjatywa

Zalążkiem każdej inicjatywy jest potrzeba, z której rodzi się pomysł. Na lokalnym rynku funkcjonujemy już 10 lat i jesteśmy świadomi swojej pozycji w gronie szczecińskich drużyn. Występujemy na najwyższym szczeblu rozgrywek, a do realizacji naszych celów, potrzebne są również środki finansowe. Dziś niewiele osób jest zainteresowanych finansowaniem Klubów sportowych. Bardzo często potencjalny darczyńca nie zdaje sobie sprawy jak niewiele potrzeba aby klub taki jak nasz przybliżył się do realizacji celów, jednocześnie nie wiedząc jak wiele może na tym zyskać. Stąd zrodził się pomysł aby w naszym mieście również powołać Klub 100. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkich do małych i średnich przedsiębiorstw. Nie musisz mieć wielomilionowego zysku aby wspierać klub, który nie ma milionowego budżetu!

Na co przeznaczane są fundusze Klubu:

Pokrycie kosztów wyjazdów na zawody

  • Opłaty licencyjne Klubu i zawodników
  • Obozy sportowe
  • Zakup strojów meczowych, toreb i dresów wyjazdowych
  • Zakupu sprzętu treningowego
  • Organizacja szkoleń i pokazów dla nauczycieli i młodzieży szkolnej w Szczecinie
  • Organizacja ogólnopolskich zawodów sportowych na terenie Szczecina