Czym jest Klub 100?

Klub 100 to pewnego rodzaju crowdfunding gdzie grupa ludzi związanych ze śwatem biznesu reprezentujących szczecińskie firmy, a także osoby prywatne wspierają nasz Klub dzięki finansowym środkom przekazywanym na realizację celów statutowych

Na czym polega członkostwo?

Firma

Każdy członek Klubu 100 przekazuje 100PLN miesięcznie na konto Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub przez okres 12 miesięcy od daty przystąpienia. Kwota przekazywana jest w formie darowizny co pozwala odliczyć ją od podatku! Firma będąca darczyńcą (osoba prawna z tytułu darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego (zatem także związane z kulturą fizyczną) może odliczyć do 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu. SKF Kaskada Szczecin Rugby Klub podpisze z firmą stosowną umowę zobowiązującą obydwie strony do wzajemnych obowiązków z niej wynikających. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

Osoba fizyczna

Każdy członek Klubu 100 przekazuje 100PLN miesięcznie na konto Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub w formie darowizny. Osoba wpłacająca otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Osoby fizyczne mogą odliczyć do 6% dochodu. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

Korzyści

Wspieranie i krzewienie kultury fizycznej w każdej formie jest wartością samą w sobie. Dzięki wspieraniu dyscypliny olimpijskiej poprawiasz wizerunek swojej firmy, kreujesz i wzmacniasz świadomość szczecinian na temat marki. Stajesz się częścią naszej społeczności, której najważniejsze wartości to zaufanie, lojalność i wzajemny szacunek. Relacje wewnątrz klubu jak również we współpracy z darczyńcami opieramy na tych samych zasadach. Każdy członek Klubu 100 otrzymuje w ramach podziękowania pamiątkową tabliczkę informującą o statusie darczyńcy, którą może powiesić w swoim gabinecie lub innym reprezentatywnym miejscu w firmie. Reprezentanci Klubu wraz z przedstawicielami Zarządu SKF Kaskada Szczecin Rugby Klub odwiedzą Twoją firmę utrwalając współpracę pamiątkowym zdjęciem. Posłuży ono m.in. do zamieszczenia informacji na naszym Profilu Facebook oraz stronie internetowej.

Jak dołączyć?

1. Skontaktuj się z nami wyrażając chęć współpracy kaskada.rugby@gmail.com

lub 502 450 683

2. Pamiętaj aby zostawić dokładne dane kontaktowe Imię, nazwisko, nazwę firmy którą

reprezentujesz, telefon kontaktowy

3. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin celem umówienia

spotkania i przedstawienia szczegółowej oferty, podpisania umowy.

4. Przekazanie środków (wyłącznie przelew na konto)

5. Usankcjonowanie pozycji darczyńcy. Witamy na pokładzie!